najigol buphang

najigol buphang
coconut tree
Part of Speech