Dimasa Poem -"Maibangmah Haigarbani Rjabthai-Grah"

Summary: 
Dimasa song lyrics
Cultural Narrative: 

Maibangmah Haigarbani Rjabthai-Grah

Maibangmah Halali warba waryaba

Daindoh himkhabo himdeya,

Maibangmah Dilali laohba laohyaba

Daindoh birhiboh birdeya,

Maibangmah hah hamba hamyaba

Blaithah bathaiseh bangdaodao,

Maibangmah dihamba hamyaba

Longthaitha nahseh bangdaodao,

Maibangmah hah garya garkhade

Maibangmah hagara jalangnang,

Mosohma yajongdi hah lalanang

Naphima khudabdi di lalanang.

Add new comment